Arkiv drift

Strømutfall 28. februar 2014


Fortum har problemer med strømleveransen og når det berører våre pumpestasjoner vil det medføre at pumpene stopper og vanntrykket synker. Så langt i dag har vi registrert at pumpene som forsyner områdene Berg, Folkestad, Turulia, Kasper og Kure har vært berørt.

Informasjon om feilrettingen til Fortum finner du  på deres hjemmeside

Oppdatert: (28.2.2014)