Arkiv drift

Vær forsiktig med vannforbruket 16 - 17. desemberHovedrengjøring av filteranlegget på Rusvik


En av de faste rutinene for å sikre godt vann til våre kunder, er å rengjøre våre membranfiltre på vårt produksjonsanlegg med jevne mellomrom. Det skjer nå flere ganger i året, og ble sist utført den 26.09.2013.

Jobben krever at produksjonen stoppes og at vi leverer vann kun fra våre vannmagasiner. Nettet legges litt om, slik at alle skal få vann. Det kan derfor hende at noen vil oppleve noe lavere trykk enn normalt.

Oppdatert: (16.12.2013)

Rengjøringen består i bl.a. å la filterene stå lengst mulig med varmt vann. Ved minst mulig forbruk vil vi kunne la denne renseprosessen foregå over lengre tid, som gir et bedre resultat.

Med hypigere rengjøring oppnår vi lengre levetid på filterene. Å forlenge levetiden til filterene gir reduserte kostnader som vil gjøre at vannprisen blir lavere. Filtrene fjerner bl.a. mye humus, mangan og aluminium fra vannet før det slippes ut til forbrukerne.

Rengjøring vil også gi fordeler som mindre strømforbruk og  mindre slitasje på pumper.

Vaskevannet og kjemikaler blir etter bruk tappet over til lukket tank. Noen dager senere kjøres dette vannet bort med tankbil til et godkjent mottakeranlegg.

Etter vasken blir anlegget godt spylt før produksjonen settes i gang, og vann leveres ut på nettet. Sist hadde vi produksjonsstopp på ca 20 timer. Vi stopper anlegget i ettermiddag, når alle magasinene er fulle,  og starter opp produksjonen før magasinene er tomme. Artikkelen vil bli oppdatert.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi kvalitetsikrer produksjonen av vann kan du velge "Prod./distrubusjon" og deretter  "Produksjon"

Print artikkel Skriv ut artikkelen