Arkiv drift

Vannverket frasier seg Ravnsjø som reservevannkilde


Styret i Våler vannverk har vedtatt at vannverket skal si fra seg Ravnsjø som reservevannskilde, noe som tilsier at vi ikke har behov for å opprettholde forbudet mot bading.

Beslutningen er tatt med den begrunnelse da det vil koste alt for mye å oppgradere renseanlegget til "drikkevannskvalitet".

Vi ber samtidig alle om å respektere bading forbudt i Rusviktjernet da det er vår felles vannkilde og der produserer vi hele tiden drikkevannskvalitet.

Oppdatert: (25.10.2013)