Arkiv drift

Lekkasje ved Dammyr.

Siste oppdatering kl.  20:00
Arbeidet er nå i ferd med å bli avsluttet.

Oppdatering kl. 17:35
Lekkasjen er lokalisert, og en del av abonnentene var uten vann en stund. Alle skal nå ha fått vannet tilbake, og arbeidet med å reparere lekkasjen fortsetter. Går alt etter planen, vil ingen miste hverken vannet eller trykket mens arbeidet pågår.

Tirsdag 3/9-13, kl. 15:00
Det er muligens en lekkasje på jordet langs Våkveien. Gravinga starter ca. kl. 17:00. Det er i utgangspunktet ingen abonnenter som blir berørt, men trykket kan evt. variere noe mens arbeidet pågår.

Oppdatert: (03.9.2013)