Arkiv drift

Vannlekkasje Vensåsen


Oppdatering under arbeidets gang 3/9-13.
Kl. 14:00
Det er nå gravd på stedet, men ingen lekkasje er funnet, og arbeidet er avsluttet.

Oppdatering torsdag 29/8 kl. 15:00

Går alt som planlagt med rep. av lekkasjen på Folkestad (se egen sak over) håper vi å kunne starte gravinga på tirsdag eller onsdag. Vi antar at vannet i denne forbindelse må stenges. Berørte abonnenter er i dag forhåndsvarslet med SMS, og ny SMS blir sendt noen timer før vannet evt. stenges.

  • De som bor i nærheten av Vensåsen kan miste vannet.
  • Andre fra Dammyr til Kure/Kasper kan få dårligere trykk mens arbeidet pågår
Frem til reparasjonen er foretatt vil trykkproblemene vedvare. Grunnen er en blanding av kapasitetsproblemer med å overføre store vannmengder og tilgang på vann. Dette løser vi best ved å alternere Folkestad, Kure og Kasper mellom Rusvik og Texnes. Vi leverer fra Rusvik fra morgenen til kvelden og fra Texnes på natta.

Når reparasjonen er utført og vannet er tilbake, kan det forekomme både luft i rørene og brunt vann. Mer info om dette finner du her.


Oppdatert: (03.9.2013)
TIRSDAG 27 August kl. 12:35
Lekkasjen har vært veldig vanskelig å finne, selv med ekstern ekspertise med avansert utstyr. Det er blitt benyttet flere metoder i forsøket med å lokalisere lekkasjestedet. Til slutt stod vi igjen med lengden på 200 m hvor vi mener lekkasjen er. Selv med lekkasje på ca. 8000 liter/time er det ikke mulig å se noe fuktighet på bakken. Da bestemte vi oss for å stenge av vannet på dette strekket og vi slapp inn gass. Gassen vil da gå ut i bakken gjennom "lekkasjen" og med en "sniffe" fikk vi et utslag like ved Ven pumpestasjon. Vi forbereder nå det som skal til for å grave opp for å se om lekkasjen er der.

Grunneier er kontaktet og hadde ingen motforestillinger til å gi oss tillatelse til å gå i gang med å grave. Vi er i gang med å koordinere jobben med rørlegger og graverfirma. Gravefirmaet må også først få påvisning for tele- og strømkabler o.l., så noen dager til kan gå før vi er i gang.

En eventuell reparasjon vil kunne ramme flere boliger umiddelbart i nærheten av Vensåsen (ikke Turulia). Er det slik vi tror det er ,vil de samme kundene som var lenge uten vann på mandag bli rammet igjen. De vi i dag tror kan miste vannet, vil bli informert så fort vi vet når vi kan starte. Varsling vil skje enten med SMS, tlf. eller lapp i postkassa.

Vi graver opp med vann i rørene, så er ikke lekkasjen på dette stedet så mister sannsynligvis ingen vannet denne dagen. Er det en lekkasje, så er det omfanget av skaden som avgjør hvor lenge vannet blir borte. Omfanget vet vi først når vi har avdekket rørene og sjekket feilen.

Vår hjemmeside oppdateres så fort vi klarer når vi vet noe mer.MANDAG 26. August kl 08:35
I forbindelse med lokalisering av feilstedet må vi til tider koble fra Ven pumpestasjon. Vanntrykket vil bli redusert mens pumpene er ute av drift.


Utkoblingstidene vil anslagsvis vare opp til ca. 15 minutter om gangen.

Berørte områder:  Ven, Turulia, Folkestad, Kure og Kasper

23.august kl.18:00

Vi har avsluttet søket for dagen og arbeidet vil fortsette med å lete på mandag. En evt. reparasjon vil komme senere.

Dagens arbeid kan forårsake at vannet kan bli brunt. Mer om brunt vann finner du her


22.august
Vi mistenker at det er en vannlekkasje like ved Våler Kirke og fradag den 23. August får vi ekstern hjelp i et forsøk på å prøve å lokalsere stedet. Desverre kan dette medfører at vi i korte perioder må stenge vannet eller slå av pumpene. Når pumpene stenges vil trykket bli dårligere enn normalt.


Det er området Ven, Berg, Helse og Sosial senteret, Herredshuset og Kirkebygden Skole som vil bli berørt denne gangen.

Vi antar at vi er i gang med søket etter Kl. 09:00

EVT. LENGRE AVSTENGNING PGA REPARASJON vill IKKE skje uten ny melding legges ut.

Siden oppdateres utover fredagen selv om kontoret er stengt fra kl. 11:30.

Du kan også treffe oss på vakttlf.  90 73 24 50 når kontoret er stengt.Print artikkel Skriv ut artikkelen