Arkiv drift

Strømbrudd igjen


18/8 kl 13:00
Vi har fått strømmen tilbake igjen, er det noen som opplever noe unormale forhold så kontakt oss.


18/8 kl 12:12
Det er strømbrudd igjen i Svinndal og det rammer bl.a. våre pumpestasjoner og produksjonsanlegg.

Pumpestasjonene som rammes medfører at trykket for flere av våre kunder blir lavere enn normalt

Produksjonsanlegget i Svinnd har mye oppspart vann  og i tillegg hadde vi i natt lagt over Kirkebygden på Texnes slik at forbruket er relativt lite så vi regner med å ha vann til alle i mange timer.

Kan opplyse at vi er i en prosess for å anskaffe ett nytt nødstrømsaggregat til Rusvik, men foreløpig vet vi ikke når det er i drift.

Feilretting til Fortum kan du følge her


Oppdatert: (18.8.2013)