Arkiv

Situasjonen etter at magasinet på Rusvik gikk tomt


Oppdatering 14/8 kl 09:45

I går kl 18:40 var vi tilbake i normal situasjon. Selv om alt normaliser seg gjelder VANNINGSFORBUDET fortsatt, se egen sak på vår hjemmeside

Oppdatering 12/8 kl 22:45
Utviklingen er positiv, og om den trenden fortsetter er vi a jour i morgen tidlig. Selv om alt normaliser seg gjelder VANNINGSFORBUDET fortsatt, se egen sak på vår hjemmeside

 Oppdatering 12/8 kl 13:45
Situasjoen bedrer seg sakte, men vi må nok ha natten også for å fylt opp til normalt nivå. Så vi ber alle være forsiktige med å bruke mer vann enn strengt tatt nødvendig. Faller strømmen ut en gang til over en lengre periode kan vi få vanskeligheter igjen.

Skulle du få luft eller brunt vann se her.

Oppdatert: (11.8.2013) Oppdatering 12/8 kl 08:55
Produksjonen går som vi håpet, men forbruket er stort nå så vi klarer ikke å øke reservene nevneverdig og ber
  ALLE OM IKKE Å BRUKE MER VANN ENN NØDVENDIG,

Skulle du få luft eller brunt vann se her
 Oppdatering 12/8 kl 06:55
Produksjonen har gått fint siden oppstarten, rørene er nok fylt opp men det er helt sikkert en del luft i de mellom Rusvik og Skjønnerødhellinga

Skjønnerød vanntårn har veldig lite vann og vi må begrense forbruket med det resultatet at  det vil være varierende trykkforhold gjennom dagen.

Vi gjør så godt vi kan for at alle skal få vann og ber om at ALLE IKKE BRUKER MER VANN ENN NØDVENDIG,

Skulle du få luft eller brunt vann se her
Oppdatering 12/8 kl 03:55
Strømmen er tilbake og produksjonen ernettopp kommet  i gang. Vi kommer til å følge produksjonen hele tiden i natt og gjøre det vi kan for at mest mulig er så normalt som mulig fra mandag morgen.
Vi kommer til å fortsette med oppdateringer utover mandagen.

Vi ser ikke bort i fra at trykk kan  være lavt enkelte steder, men vi håper at alle har vann.

Skulle du få luft eller brunt vann se her

Oppdatering 11/8  kl 22:08
Etter en kort tid stoppet aggregatet og må erstattes med et nytt, Det er antydet at det tar minst to  timer før et nytt er på plass. Det vil medføre at de som bor på de høyeste punktene vil bli uten vann etter hvert som vannet tømmes i rørene. Trykket vil også bli redusert.

11/8 ca kl 11:30
Tordenværet har ødelagt en høyspenningsbryter til Fortum som er på det nettet deres som forsyner vårt produksjonsanlegg med elektrisk kraft. Det forårsaker at anlegget står, Fortum skal være på vei med nødstrømsaggregat slik at vi etter hvert får i gang produksjonen etter hvert. Fortum regner med at de først har feilen reparert en gang utpå kvelden om det ikke oppstår tordenvær ( de ikke lov å jobbe på HS-nettet når de hører torden eller ser lyn.)

Etter at produksjonen er oppe å går igjen må vi regne med et par døgn før vi har fått bygd opp reservene våre igjen.

Vi må flytte kunder over på Texnes slik at de som normalt får vann fra Texnes kan til tider merke dårligere trykk.

Print artikkel Skriv ut artikkelen