Arkiv drift

Dårlig trykk Skau, Bjerketvedt


Ca kl 11:00 fikk vi en tlf. om dårlig trykk etter strømutfall. Vi har sjekket pumpestasjonen vår og det er ikke strøm der.

At vi ikke har spenning inn i pumpestasjonen er meldt til Fortum Nett. De opplyste at en kunde til hadde meldt det samme. De sender mannsker ut for å sjekker. De gir oss melding tilbake når feielen er rettet. Da sjekker vi opp om alt er OK


Oppdatert: (11.8.2013)