Arkiv drift

Risheimveien 11. juli 2013


OPPDATERING 6.8.2013

Vi har nettopp fått vite at det har vært feil på et privat anlegg tilknyttet den private stikkledningen. Feilen medført til tider stort vannutta. Den ble utbedret sist uke.


Opprettet  11.07.2013
Det er i dag kommet en henvendelse om at vannet har vært borte i perioder langs Risheimveien. Vår driftsoperatør har vært der ute og flere av våre kunder har bekreftet det samme.

Mens driftsoperatør var der kom vannet tilbake "av seg selv". Derfor tror vi at årsaken skyldes ett stort enkelt forbruk eller at det er mange som har brukt vann samtidig slik at det totale forbruket på ledningen har blitt for stort i forhold til det den private ledningens dimensjon. Ut i fra det vi vet om denne ledningen så kan den være underdimensjonert ved stort forbruk da det er registrert 22 kunder som er tilknyttet ledningen. Stort forbruk som vi tror er årsaken til at vannet ble borte.


Skulle det ha oppstått en vannlekkasje på den private ledningen vil det "spise" av ledningens kapasitet


Oppdatert: (05.8.2013)