Arkiv drift

Driftsproblemer


Vi har pr. i dag (29/8) 3 lekkasjer i området rundt Kirkebygden. De er nå prioritert i denne rekkefølgen:


1) Folkestad, reparert 2. og 3. september.
2) Vensåsen, ingen lekkasje funnet 3. september.

3) Holmsletta. Denne er ennå ikke lokalisert, og dette arbeidet starter ikke før ovennevnte lekkasjer er utbedret. Mer info om dette kommer senere.

Oppdatering 09/09


Lekkasjen som ble tettet ved Folkestad har bedret situasjonen og vi produserer nesten like mye vann som vi forbruker. Så omlegging vil nå skje skjeldnere enn tidligere. Omlegging vil også kunne skje i f.m. videre letinge etter de andre feilene

Vil du melde andre feil se "Når feil oppstår".

Leter du etter tidligere driftshendelser finner du de her

Oppdatert: (09.9.2013)