Arkiv

BadeforbudVi har oppdaget at det bades i vår drikkevannskilde Rusviktjern. Vi vil på det sterkeste anmode om at det opphører. Oppfordringen gjelder alle, men går spesielt til foreldre med barn som ønsker å bade der. Vi har skiltet ved innkjøringen fra hovedveien (riksvei 114), om forbudet, og ber derfor om at dette respekteres.


Om noen sammenligner med Vansjø som også er drikkevannskilde, hvor bading er tillatt, er det to forskjellige forhold. Vansjøvannet har en mer omfattende renseprosess. Skal vi ha en tilsvarende renseprosess, vil det medføre en betydelig økning av vannavgiften.

Badeforbudet gjelder også Ravnsjøtjern.