Arkiv drift

Hovedvannledningen er avgravd i Svinndal


Kl. 15:30 Alle skal nå ha vannet tilbake igjen. Men vanntrykket kan fortsatt variere noe
utover ettermiddagen og kvelden, på grunn av oppfylling av vannmagasinene. Gjelder
hele kommunen.

Kl. 15:00 I forbindelse med reparasjonen må rørene spyles, og vanntryket for alle
abonentene i Svinndal, kan derfor bli dårlig i perioder.

Kl. 13:00 Oppstår det ikke noe uforutsett, antar vi at alle har vannet tilbake ca kl. 17:00.

Årsaken til graveskaden kan skyldes mangler i kartgrunnlaget.

Kl.10:45 På grunn av omlegging av vannet, kan abonnenter fra Texnes, til Vassbygda, Kasper, Kure og Folkestad oppleve noe redusert vanntrykk mens arbeidet pågår.

Kl. 09:45 Alle abonnentene skal nå ha fått vannet tilbake, unntatt abonnentene mellom Engsand og Spjøter. Røret som er avgravd ligger i en bekk, noe som gjør reparasjonen tidkrevende, og det vil derfor ta mange timer før de berørte abonnentene vil få vannet er tilbake igjen.

Kl. 09:15  Vi har mottatt melding om avgrav vannledning, og er på vei til skadestedet. Håper at vannet er tilbake for de aller fleste abonnentene innen et par timer.