Arkiv drift

Vær forsiktig med vannforbruket kvelden 31. januar til 1. februar ut på formiddagen.Oppdatering fredag 1.2 2013 kl 11:30

Nå er magasinene så fulle at vi er tilbake i normal drift


Oppdatering fredag 1.2 2013 kl 19:10

Magasinene gikk langt ned og forbruket i kveld er større enn vi forventet. Så i noen timer fremover, og muligens i morgen, tidlig kan det fortsatt være noen som opplever dårligere trykk enn vanlig.

Vi produserer nå maksimalt med vann på vårt produksjonsanlegg etter vedlikeholdsarbeidet, og tar ut det vi kan fra Movar.Hovedrengjøring av filteranlegget på Rusvik

En av de faste rutine for å sikre godt vann til våre kunder er å rengjøre våre membranfiltre på vårt produksjonsanlegg. Det skjer nå flere ganger i året, mot tidligere en gang. Arbeidet ble sist utført 1.11.2012.


Oppdatert: (29.1.2013)Rengjøringen består i bl.a. å la filterene stå lengst mulig i varmt vann. Ved minst mulig forbruk vil vi kunne la denne renseprosessen foregå over lengre tid, som gir et bedre resultat.

Jobben er planlagt slik at den skal kune gjennomføret uten at noen blir  uten vann mens jobben utføres, men for noen kan det bli dårligere trykk enn en pleier å ha.

Med hypigere rengjøring håper vi å oppnå lengre levetid på filterene. Å forlenge levetiden til filterene vil gi store reduserte kostnader som vil gjenspeile seg på vannprisen.  Filtrene fjerner bl.a. mye humus, mangan og aluminium fra vannet før det slippes ut til forbrukerne.

Rengjøring vil også gi fordeler som mindre strømforbruk og slitasje på pumper.

Vaskevannet og kjemikaler blir etter bruk tappet over til lukket tank. Noen dager senere kjøres dette vannet bort med tankbil til et godkjent mottakeranlegg.

Etter vasken blir anlegget godt spylt før produksjonen settes i gang og vann leveres ut på nettet.

Print artikkel Skriv ut artikkelen