Arkiv drift

Dårlig trykk fraTexnes til Kirkebygden området


Oppdatering Lørdag 26/01 kl 10:45
Lørdag morgen var vanntårnet fullt opp til maks høyde og driften ble lagt tilbake til normal drift. Så nå skal alt være normalt igjen.


Oppdatering 25/1 kl 17:15

Skjønnerød vanntårn er tappet langt ned som følge av reparasjonene, vi trenger minst natten på å få fylt det igjen, derfor vil vi ikke kunne legge tilbake til normal drift ennå. Og i alle  fall ikke før lørdag en gang.

TA KONTAKT OM DU IKKE FÅR VANN I KRANA P.G.A DÅRLIG TRYKK. KONTAKTINFO

25/1 KL: 13:00
På grunn av feilen på hovedvannledningen i Svinndal (se egen sak) har vi vært nødt til å koble om nettet. Omkoblingen kan medføre at noen av våre kunder kan oppleve dårlig trykk.
Vi regner med å kunne koble tilbake før natten er her.

Oppdatert: (25.1.2013)