Arkiv drift

Vannet stenges p.g.a. vannlekkasje,Svinndallinna fra Spjøter til Engsand


25/01 2013 kl. 17:00
Den siste reparasjonen gikk også uten problemer og vannet er nå tilbake. Alt er nå reparert og det blir  IKKE noen utkobling i morgen (Lørdag 26/1)


25/01 2013 kl. 15:20
Så langt har all jobb gått uten problemer og vi er godt i gang med den tredje reparasjonen. Går også den uten problemer regner vi med at vannet kan være tilbake ca. kl 18:00. Men følg med på denne siden, det kan bli endringer på tidspunktet !


25/01 2013 kl. 12:45
Vi har nå funnet feil på 3 steder, og er godt i gang med å reparere feilen på sted nr. 2.25/01 2013 kl. 08:25
En feil er allerede funnet, noe gravearbeide gjennstår før vannet stenges ca 08:55. Det er en skjøt som lekker. Vi er på vei for å hente materiell på vårt beredskapslager. Det er like før gravemaskinen starter oppgraving på sted nr. 2.


Oppdatert: (24.1.2013)

24/01 2013 kl. 19:15
Det er en vannlekkasje i Svinndal. Vi tror vi har funnet stedet. Lekkasjen er stor så vi må umiddlebart starte utbedring av den. Derfor har vi i dag bestilt en gravemaskin som kommer til området, ved Kjærnsrød Gartneri, fredag den 25. januar ca. kl 07:00. Slik vi vurderer situasjonen nå er det våre kunder langs Svinndallinna fra Spjøter til Engsand som vil bli berørt.Finner vi lekkasje, vil vi umiddelbart gå i gang med å utbedre skaden. Det vil medføre at vannet stenges uten nærmere varsel.  Klokkeslett for dette vet vi ikke før skaden er funnet og vi får vurdert omfanget.

Det er tre aktuelle steder å grave. Skulle det vise seg at det er tre feil må vi forvente at vannet også kan bli stengt også en annen dag, kanskje allerede på lørdag. Vi må belage oss på at vannet ikke er tilbake før sent ettermiddag eller tidlig kveld på fredagen.

Vannet settes på uten forvarsel. Vår hjemmeside vil bli oppdatert når vannet er tilbake. Hjemmesiden vil oppdateres under arbeides gang når vi har noe nytt å meddele.

Sjekk denne artikkelen også god tid etter at du har fått vannet tilbake. Det kan komme nye opplysninger om nødvendig etterarbeide, og i hvert fall om det blir avstegning lørdagen den 26.januar.

Selvsagt kan du også ringe oss på tlf.69 28 75 80 hvis du ønsker det.

Vær forberedt på at det kan bli kokepåbud, om vi frykter at jord e.l. kan ha kommet inn i røret. Les informasjon om kokeregler. I så fall vil det bli opplyst ved oppdatering av denne artikkelen.

Når vannet kommer tilbake kan det forekomme luft og litt brunt vann. Hvordan du kan håndtere det kan  du lese her.


Print artikkel Skriv ut artikkelen