Arkiv drift

Lukt- og smaksendring på drikkevannet

MOVAR har de siste dagene mottatt henvendelser om lukt- og smaksendringer på drikkevannet. Lukten/smaken beskrives som «jordpreget».

Våler Vannverk har fått en henvendelse når denne siden legges ut. Og vi forsyner området fra Rødsund bru til Våler Næringspark og fra Rødsund bru til og med Vensåsen med vann fra Movar. Herunder Rød, Texnes, Dillingøy og Vassbygda.

Oppdatert: (24.1.2013)


P.g.a leting etter en større vannlekkasje i Svindal kan det bli aktuelt å legge Holmsletta, Berg og Folkestad også over på Movar vann for en kortere periode.

Mer info om problemet til Movar finner du her, men lukt og smak kan også komme av andre grunner. Bl.a  kan belgg i rørene løsne på vårt eller ditt private anlegg, så vårt råd er at du fjerner siler i krana og lar vannet renne i minst 5-10 minutter for å se om det blir bedre. Det hender at belegg kan bli fanget opp av siler og forårsake dårlig smak og lukt.

Hjelper ikke disse tiltakene setter vi pris at du kontakter oss i Våler Vannverk helst i kontortiden eller på vakttelefonen slik at vi kan vurdere videre tiltak og ikke minst orientere Movar om hvor vi har fått tilbakemeldinger på.

Print artikkel Skriv ut artikkelen