Arkiv drift

Lekkasjesøking i dag 23. januar


Dagens lekkasjesøk er nå avsluttet, og alle skal ha vann igjen.

Abonnentene med adresse Svinndallinna, mellom Mellegård og Skjønnerødtoppen i
Svinndal, kan i kortere perioder bli uten vann, grunnet lekkasjesøking i dette området.

Oppdatert: (23.1.2013)