Arkiv

Har du forslag som du ønsker behandlet på årsmøte?


Da bør du sette deg inn i vedtektenes § 7 .

Frist for å komme med forslag er satt til 2. april 2013

Oppdatert: (03.4.2013)