Arkiv drift

30/12 Dårlig trykk. Feilen er funnet

Folkestad,Sjulerud og Berg har hatt dårlig vanntrykk


31/12 kl 10:45
Feilen er funnet på et privat anlegg, anlegget er koblet i fra og alt skal nå være normalt igjen
Kl. 23:30  
Feilen er ennå ikke lokalisert. Vi har befart området vi mistenker hvor lekkasjen er (Bergfeltet), uten å finne noe i mørket. Arbeidet vil starte opp igjen mandag morgen så fort det blir lyst.

Feilen kan like gjerne være på et privat anlegg som vårt anlegg. Mye av våre rør ligger over privat eiendom og skulle du se noen områder med unormalt vanntilsig vennligst ring vårt vaktnr. 907 32 450.

Å spesifisere hvilke kunder som blir uten vann i f.m. reperasjonen er umulig å si da feilen ikke er lokalisert. Mest sansynlig vil alle /noen av de som bor på nordre halvdel av Bergfeltet kunne bli berørt.

For at ikke vannmagasinene våre skal gå tomme er det gjort et forsøk på å stenge av vannet for nodre dellav Bergfeltet, slik at noen er uten vann.
Siden oppdateres utover mandagen når det skjer noen endringer


Oppdatert: (30.12.2012)

Kl. 20:30  
Så langt tyder alt på at det er en lekkasje inne på Bergfeltet. Vi leter videre for å prøve å lokalisere hvor på feltet lekkasjen er. Stemmer dette vil hele eller deler av Bergfeltet mest sansynlig bli uten vann nyttårsaften, mer info kommer når feilen er lokalisert.

Kl. 18:45  

Vi har fått et par telefoner om dårlig vanntrykk. Det er mistanke om en vannlekkasje i området Kirkebygden skole, Våler Kirke , Bergfeltet og Sjulerudfeltet.

Det er mannskaper ute og leter. Når vi vet mer blir denne artikkelen oppdatert.

Print artikkel Skriv ut artikkelen