Arkiv drift

Vannet stenges i deler av Svinndal


Berørte områder vil bli:
  • Fra Fossebergt til Ulfsrød,
  • Svinndalveien fra Lundeveien til Missingmyrveien,
  • Sæbyveien og Missingmyrveien.
Følgende steder kan også bli berørt :
  • Fosseveien,
  • Elvebakken,
  • Fosseberget,

Varigheten på utkoblingen vil være forskjellig fra sted til sted.

Tidspunkt og varighet på stegningen er ennå (4/12 2012)  ikke fastsatt da jobben er avhengig av fremdriften på boligområdet bak Bøndenes hus.

Denne artikkelen vil bli oppdatert når mer er avklart, så hold deg oppdatert hvis du bor i det berørte området.
Oppdatert: (06.11.2012)

1/11 2012

Samtidig som Sæby boligområde skal knytte seg til vårt vannledningsnett skal vi benytte anledningen til å bedre litt på leveringssikkerheten til Fosseberget og Bråtebygda.

Jobben skal utføres av Knut Bjerke A/S etter bestilling fra Vannverket.

KOKEPÅBUD kan bli innført


Kokepåbud kan bli innføres fordi utkoblingstiden blir lang for de fleste berørte. Skal vi desinfisere anlegget etter utført jobb vil utkoblingstiden forlenges i mange timer ekstra.  Vi tror våre kunder foretrekker vannet tilbake hurtigst mulig og heller foreta koking av vannet i de tilfeller det er påkrevet (se kokeråd).

Kokepåbudet vil vare til vi har fått bekreftede analyseresultater på at vannet er sikkert. En slik analyse vil ta to til tre dager å få svar på.

Følg med på vår
       -  hjemmeside som vil bli oppdatert

       -  eller ring oss på 69 28 75 80 hvor du treffer oss eller en talemelding som gir opplysninger når
          kokepåbudet opphøres.

Når vannet blir satt på kan det hende at det er brunt, innholder luft eller noe lukt. Om så skjer se her, eller kontakt oss.

Det kan være lurt av de som blir berørt å fylle opp bøtter, større kjeler o.l. med vann før vannet blir avstengt. Da har du vann til mat, håndvask og evt. til å skylle ned toalett med. Har du spesielle behov så kontakt oss så skal vi se hva vi kan hjelpe deg med.

Vår hjemmeside vil med jevne mellomrom bli oppdatert under arbeidets gang, slik at du kan følge med. Når vannet blir satt på og når det er friskmeldt  vil disse opplysningene bli lagt ut så fort som mulig på hjemmesiden og vår telefonsvarer.

Vannet vil bli satt på så fort det er mulig og det kan skje lenge før oppgitt tid.  Det skjer i så fall UTEN noen forvarsel!! Vi garanterer heller ikke for at vi rekker å oppdatere hjemmesiden eller telefonsvarer før vannet settes på.


.

Print artikkel Skriv ut artikkelen