Arkiv drift

Vannet stenges, deler av FolkestadhøgdaVannet var tilbake allerede før kl. 11.00 

Oppdattering
 Dato    
Kl.
Hva gjør vi 
 12/10 11:00 I dag gikk jobben uten noen problemer så allerede nå er vannet tilbake. Det kan forekomme luft i rørene og misfarget vann,du kan lese mer om det her.
 12/10
09:15 
Vi starter med stenging av vannet, slik at vikan starte å jobbe

Oppdatert: (10.10.2012)

Fredag 12. oktober 2012

fra ca. kl 09:00 til ca kl. 14:00

da en branventil må byttes.


Det forekommer at det oppstår uforutsette  hendelser i forbindelse med en slik  jobb. Vi har lagt til noe tid for slike hendelser, så varigheten kan både bli kortere og lengre enn annonsert.

Vannet settes på så fort som mulig uten at nærmere beskjed blir gitt

Hjemmesiden vil bli oppdatert om noe skulle endre seg under arbeidets gang. Vi oppdaterer også når vannet er tilbake igjen.

Når vannet kommer tilbake igjen, kan det forekomme luft i rørene og misfarget vann. Du kan lese mer om det her.

Ellers oppfordrer vi deg til å kjenne til  våre vedtekter . Spesielt vil vi nevne pkt 8. nest siste avsnitt om stikklednng og anboring.

Er det noe du lurer på så søk på siden vår. Skulle du ikke finne det du leter etter vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.Print artikkel Skriv ut artikkelen