Arkiv drift

Reparasjon mandag 1/10-2012


Oppdatering  1/10                         
  Kl. 13:00 Jobben er utført, og vannet er tilbake.
  Kl. 10:30 stenges vannet. Forventet utkobling ca. 2 timer 


Fredag ble det oppdaget en lekksje i en kum ved Rød. Den vil bli reparert i løpet av mandag den1/10.

Klokkeslettet er avhengig når vi får tak i sugebil slik at vi kommer til delene som må skiftes.
Varighet 2-3 timer.


Siden oppdateres når vi vet mer om tidspunktet.

Berørte kunder blir:

Oppdatert: (01.10.2012)

  • Alle som bor mellom riksvei 120 og Vansjø  frem til og med Våler Næringspark ,
  • Samt de som bor på østsiden Hobølveien fra og med nr 124 og oppover frem til og med Næringsparken.

Vi setter på vannet før tiden om arbeidet avsluttes før kl. 11:30. Vi oppdaterer denne siden så fort vannet settes på.

Når vannet kommer tilbake igjen, kan det forekomme luft i rørene og misfarget vann, de 2-3 første dagene. Les mer om dette herPrint artikkel Skriv ut artikkelen