Arkiv drift

26. september blir vannet stengt i Kordahlsveien

      Oppdatering  26/9 kl 10:15 Jobben utsettes    


 

  Årsaken er at det også er oppdaget feil med kranene vi skulle  
  bruke for å  stenge vanntilførselen. For å begrense antall
  avstengninger utsetter vi dagens jobb og prøver å få utført
  alt samtidig.

Dette skyldes at vi oppdaget en defekt brannventil i f.m. nattens spyling av rørene i Kordahlsveien. Brannventilen må skiftes.

Vi stenger vannet kl. 09:00 og går alt etter planen er vi ferdig før 11:30

Vi setter på vannet før tiden om arbeidet avsluttes før kl. 11:30. Vi oppdaterer denne siden så fort vannet settes på.

Når vannet kommer tilbake igjen, kan det forekomme luft i rørene og misfarget vann, de 2-3 første dagene. Les mer om dette her


Andre feil er ikke registrert. Vil du melde en annen feil se " Når feil oppstår".

Oppdatert: (25.9.2012)