Arkiv drift

Vannet kan bli stengt i dag 21/9

kl. 13:30

JOBBEN ER UTFØRT.  
OM IKKE ALLE HAR FÅTT VANNET IGJEN NÅ, ER DET LIKE FØR.

Det ble bare noen av de som bor på toppen av Texnes som ble berørt.

 

kl. 09:00

I natt havarerte en brannstender på Texnes i f. m. annonsert spyling av rørene. Det er nå en stor lekkasje og vi vil prøve å utbedre skaden i løpet av dagen.

Hvor omfattende vannavstengningen blir, og eksakt når vi kan starte jobbeb er foreløpig vanskelig å forutsi. Men kunder i områdene rundt Augerød, Texnes, Dammyr og Dillingøy må være forberedt på at vannet KAN bli stengt uten næremere varsel.

Andre feil er ikke registrert. Vil du melde en annen feil se " Når feil oppstår".