Arkiv drift

Driftsstans fredag 7. september 2012


Kl. 15:15, reparasjonen er utført, og vannet er satt på igjen.

Kl. 10:00, vannet stengt for alle berørte abonnenter.

Noen ganger er det behov for å utføre jobber på ledningsnettet som medfører stenging av
vannet.

På grunn av reparasjon av en lekkasje stenges vannet  fra kl. 10:00 til ca. kl. 17:00 
mellom Kaabbel bru og Kasper i Våler. Abonnentene i dette området vil bli berørt.

Oppdatert: (05.9.2012)

I forbindlese med slike reparasjoner, kan det oppstå uforutsette hendelser. Det kan medføre
at arbeidet tar lendre tid enn varslet. Skulle det skje, vil vi informere om det på denne siden.

Vi legger også ut melding når arbeidet er utført, og vannet er påsatt.

Når vannet blir satt på igjen, kan det forekomme luft i rørene og misfarget vann, de 2-3 første
dagene. Les mer om dette her

Ønsker du mer informasjon om stengingen, eller har andre spørsmål, er det bare å kontakte oss på

                                        tlf. 69 28 75 80 (frem til 15:30)

                                                        eller

                                        tlf. 907 32450 (etter kl. 15:30) 

                  

Print artikkel Skriv ut artikkelen