Arkiv drift

Kokepåbudet i Vassbygda / Bjørnerød området - OPPHEVES

 

Lørdag 11. august

  kl: XX:XX   

Vi har nå mottatt svar på vannprøvene. De viser at vannet
har helt normale og gode resultater slik at

K O K E P Å B U D E T             O P P H E V E S