Arkiv drift

Driftsstans torsdag 19. juli 2012


Noen ganger er det behov for å utføre jobber på ledningsnettet som medfører stenging av vannet.

Vannet stenges fra kl. 09:00 til kl. 15:30 mellom Engsand og Fosseberget i Svinndal.


Reparasjonen er nå utført, og vannet ble satt på igjen ca kl. 11:00.


Oppdatert: (19.7.2012)

I forbindelse med driftsjobber kan det oppstå uforutsette hendelser. Det kan føre
til at arbeidet tar lengre tid enn varslet. Skulle det skje, vil vi informere om det på denne
siden.

Vi legger også ut melding når arbeidet er utført, og vannet er påsatt.

Når vannet er tilbake igjen, kan det oppstå luft i rørene, og misfarget vann de
2-3 første dagene. Les mer om det her.

Ønskes det mer informasjon om stengingen, eller svar på andre spørsmål, er det bare
å kontakte oss på tlf. 

                                        69287580 (før kl. 15:30) og 
                                        
                                        90732450 (etter kl. 15:30)


Print artikkel Skriv ut artikkelen