Arkiv drift

Vannet stenges mandag 6. og torsdag den 9 august.langs Vålerveien
, fra innkjøringen til Våk og frem til Eng gård (Eng gård og de som kjører gjennom denne gården vil ikke bli berørt). 
Vannet vil være frakoblet mellom kl 09:00 og kl 12:00 begge dager.

langs veien fra Sanderød gård rundt Bjørnerød vannet frem til og med skytterbanen. Dette inkluderer også Grepperød og våre kunder sydover mot Mosseros. 
Vannet vil være frakoblet mellom kl 09:00 og kl 18:00 begge dager.
  

Årsaken til stengingen er en stor jobb med å fornye vårt anlegg ved Krosseng bru som skal utføres.

 

KOKEPÅBUD 


Oppdatert: (06.8.2012)

Kokepåbud innføres fordi utkoblingstiden blir lang for de fleste berørte. For å redusere utkoblingstiden blir de nye delene IKKE klorert før vannet settes på. Klorering  av anlegget er en meget tidkrevende prosedyre som ville medføre mye lengre utkoblingstid for våre kunder som blir lengst uten vann, begge dager. Vi tror våre kunder foretrekker vannet tilbake hurtigst mulig og heller foreta koking av vannet i de tilfeller det er påkrevet (se kokeråd).

Kokepåbudet vil vare til vi har fått bekreftede analyseresultater på at vannet er sikkert. Vi kan tidligst forvente endelig svar i løpet av lørdagen. Følg med på vår hjemmeside som vil bli oppdatert, eller ring oss på 69 28 75 80 hvor du treffer oss eller en talemelding som gir opplysninger når kokepåbudet opphøres.

Når vannet blir satt på kan det hende at det er brunt, innholder luft eller noe lukt. Om så skjer se her, eller kontakt oss.

Det kan være lurt å fylle opp bøtter, større kjeler o.l. med vann før vi stenger vannet. Da har du vann til mat, håndvask og evt. til å skylle ned toalett med. Har du spesielle behov så kontakt oss så skal vi se hva vi kan hjelpe deg med.

Vår hjemmeside vil med jevne mellomrom bli oppdatert under arbeidets gang, slik at du kan følge med. Når vannet blir satt på og når det er friskmeldt  vil disse opplysningene bli lagt ut så fort som mulig.


Vannet vil bli satt på så fort det er mulig og det kan skje lenge før oppgitt tid. Det skjer i så fall UTEN noen forvarsel!!

Det er våre kunder som bor innen for den blå  "ringen" som vil bli berørt.

Print artikkel Skriv ut artikkelen