Arkiv drift

1. 11. 2012 Hovedrengjøring av filteranlegget på Rusvik


En av de faste rutine for å sikre godt vann til våre kunder er å rengjøre våre membranfiltre på vårt produksjonsanlegg. Det skjer nå flere ganger i året, mot tidligere en gang. Arbeidet ble sist utført 21.6.2012.

Ingen kunder blir  uten vann mens jobben utføres,
men for noen kan det bli dårligere trykk enn en pleier å ha.

Oppdatert: (25.10.2012)


Her ser vi inn i et membranrør. Den blå ringen inne i røret er enden til ett av membranfiltrene. Hvert rør har fire filtere som ligger etter hverandre i røret.
Med hypigere rengjøring håper vi å oppnå lengre levetid på filterene. Filtrene fjerner bl.a. mye humus, mangan og aluminium fra vannet før det slippes ut til forbrukerne.

Rengjøring vil også gi fordeler som mindre strømforbruk og slitasje på pumper.

Vaskevannet og kjemikaler blir etter bruk tappet over til lukket tank. Noen dager senere kjøres dette vannet bort med tankbil til et godkjent mottakeranlegg.

Etter vasken blir anlegget godt spylt før produksjonen settes i gang og vann leveres ut på nettet.

Print artikkel Skriv ut artikkelen