Arkiv drift

Våler vannverk avholdt årsmøte 13. juni


Det var 11 andelseiere som møtte inkl. styre.

Saker som ble behandlet og protokoll finnes her
Det ble fastsatt flg. prisendringer:
  
      - vannpris (Kr /m³) økes fra kr. 15,- til kr. 16,25  inkl. mva. fra og med 1.1.2013.

      - pris pr. andel ble endret fra kr. 1 700,- til kr. 2 100,- fra 14.6. 2012. Ikke mva. pliktig.      
        Antall andeler som må kjøpes finner du mer om
her.Oppdatert: (14.6.2012)