Arkiv drift

Driftsstans f.o.m Nordbybråten t.o.m Vestland 29.mai 2012


Reparasjonen ble ferdig ca kl. 15:30, og vannet er tilbake igjen.

Oppdatert: (29.5.2012)

Noen ganger er det behov for å utføre jobber på ledningsnettet som krever at vannet stenges.

Vannet stenges fra kl. 09:00 til ca.16:00 på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Denne gangen er det en defekt brannstender (uttak for brannvann) og en sluseventil (kran) i en kum som skal skiftes. Derfor vil de som er tilknyttet ledningsnettet mellom Nordbybråten og Vestland, kunne bli uten vann.

I forbindelse med slike driftsjobber kan det oppstå uforutsette hendelser. Det kan medføre at arbeidet tar lengre tid enn det som  er varslet.  Skulle noe uforutsett  oppstå, vil du finne informasjon om det på denne siden. Vi legger også ut informasjon når vi har satt på vannet igjen.

Ved brunt vann eller luft i vannet, se mer om dette her.

Ønsker du mer informasjon om stengningen, eller har andre spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på 

                                            tlf 69 28 75 80  (frem til 15:30 ) 

                                                 90 73 24 50  (etter kl 15:30)Med vennlig hilsen

Våler Vannverk SAPrint artikkel Skriv ut artikkelen