Ny kunde 3

Jeg har kjøpt bolig uten bruk av eiendomsmegler

Da er det viktig at kjøper og selger sammen leser av målerstanden og avregner seg i mellom, vi kan bistå med priser og målerstand pr. 31/12. Eller vi kan avregne for selger og registrere ny eier. Men

Oppdatert: (13.4.2012)

det er en forutsetning at vi får dette skriftlig enten pr. brev eller på post@vaalervannverk.no. med følgende opplysninger

  • Dato for overtagelse
  • Målerstand
  • Gårds og Bruksnummer
  • Måler nummer
  • Ny eiers navn og evt. om regningsadressen er forskjellig fra anleggsadressen
  • Selgers nye adressse slik at vi kan få sendt avregningen til rett sted.


Print artikkel Skriv ut artikkelen