Arkiv drift

Våler Vannverk SA skifter ut gamle rør og kummer på Dammyr

Arbeidet for vannverket sin den er nå ferdig.

Sammen med Våler kommune har vi gående et fornyingsprogram av Vann og avløp på deler av Dammyr og Våk.

Brev til beboerne om gravarbeider datert 7. mai 2012 finner du her.

Notat etter befaring med vellet om istandsettelse og asfaltering finner du her.

Våler kommune opplyser i dag (21/6 2012) "Asfalteringen er godt i gang og asfaltfirmaet mener bestemt de skal være helt ferdig med alle veier på Dammyr/Våk til lunch på mandag"


Hensikten er å kvitte seg med gamle rør som er svært dårlig dokumentert, og som vi frykter er i dårlig forfatning. Benytter også anledningen til å få en reserveforbindelse inn i området.

Beklageligvis har jobben tatt vesentlig lengre tid enn først antatt. Hovedgrunnen er at et område viste seg å bestå av mye kvikkleire. Kvikkleiren forsinket fremdriften så mye at det ble kulde og vinterarbeider, noe som ikke var med i planen. Dårlig kartdokumentasjon har også bidratt til mye ekstra graving og og tidsforbruk for prosjeketet.

Print artikkel Skriv ut artikkelen