Arkiv drift

Våler Vannverk SA avholder årsmøte 13. juni 2012


åRSMøTET ER FLYTTET FRA SPAREBANK1 SINE LOKLER På FOLKESTAD, TIL VåLER HERREDSHUS.


årsmøtet avholdes onsdag 13. juni kl. 19:00, i 2. etg i Sparebank1 sine lokaler på Folkestad.

Oppdatert: (12.6.2012)

Ved fristens utløp for å fremme forslag til behandling på årsmøte, var det ikke kommet inn noen forslag.


Mer info finnes og kommer  her .

Print artikkel Skriv ut artikkelen