Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.


Vakttlf.nr. er nå det samme som til sentralbordet: 69 28 75 80Svinndal kumjobb

Mandag den 26. mars

Vi skal oppgradere en kum ved Svinndal skole for bedre håndtering av stikkledninger for flere kunder.

Kartutsnittet viser berørt område.  

Vannet stenges kl. 08:30 og er forventet tilbake kl. 16:00. 

Vannet må ikke benyttes i denne perioden, og det innføres kokepåbud.

KOKEPÅBUDET  gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det også kan være klorsmak på vannet og luft i rørene. Les mer om det her.  Vi forventer svar på vannprøvene onsdag 28. mars.   

Fortløpende oppdateringer legges ut på hjemmesiden.

(21.3.2018)
Arbeid på vannledning ved Skjønnerød høydebasseng
Oppdatering 20/03-18 kl 14:00

Oppdraget er ferdig.

Minner om  KOKEPÅBUDET  gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det også kan være klorsmak på vannet og luft i rørene. Les mer om det her.  Vi forventer svar på vannprøvene torsdag 22. mars. 

Les mer (15.3.2018)
Våler Vannverk flytter kontoret.
I perioden 14-16/3-18 flytter vi til Vadbakken 6, og det kan medføre at vi er litt utilgjengelig i perioder. 
(14.3.2018)
Det er ukjent for oss at noen kunder skal være berørt av feil

Om du kjenner til noen så kan du finne nyttig informasjon på vår side

 " Når feil oppstår".


Ny hovedledning mellom Texnes og Dammyr

Våler Vannverk SA har valgt å legge en ny hovedledning, for å sørge for bedre leveringssikkerhet i fremtiden. For at dere kan følge med i fremdriften og hva som er gjort/vil bli gjort, har vi valgt å dele opp områdene i 2 prosjekter, så er det lettere å sette seg inn i de enkelte gjøremål. De enkelte prosjekter vil bli oppdatert på vår hjemmeside, hvor vi henviser til fremdriften i de enkelte prosjekter. Ved hvert prosjekt er det vedlagt et bilde, som viser hvilke områder, og hvem som er berørte av prosjektene.


Les mer (26.6.2017)
Årsmøte 2017 avholdes 13. juni kl. 19:00, på Herredshuset

For de som ønsker å fremme saker til årsmøte så er fristen 10 april, mer om det finnes her

Sakspapirer og protokoll er/vil etter hver bli lagt ut her
                      Eldre hendelser finner du under Feil/Driftstans/Arkiv Drift