Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.


Vakttlf.nr. er nå det samme som til sentralbordet: 69 28 75 80


SPYLING AV HOVEDLEDNINGENE STARTER TIRSDAG 20/9 2016
For å sikre våre kunder en best mulig vannkvalitet er ett av tiltakene å foreta spyling av hovedvannledningen med jevne mellomrom.

Arbeidet vil kunne skje til alle tider av døgnet. Hvor vi jobber de nærmeste dagene vises i tabellen som du finner under "Les mer"-knappen,  hvor vi er ferdig oppdateres i samme tabell.

Hvor mye vi rekker hver dag er avhengig av hvor mye humus som er i rørene. Er det mye vil vannmagasinene fortere gå tomme, og vi må stoppe i god tid før det skjer.    

Under spylingen kan trykkforholdende variere noe. Etter spylingen kan det være luft i rørene, og vannet kan bli brunt. Dette kan bedres ved at den enkelte kunde åpner en vannkran og lar den stå å renne en kort periode (15 min). Hjelper ikke det, så ring oss på 69 28 75 80.
 

Les mer (22.9.2016)
Dårlig trykk kan forekomme

Om det er noe som har oppstått nå så sjekk først om du blir berørt av spyling. Du finner mer om det her

Generelt om dårlig trykk


(16.9.2016)
Det er ukjent for oss at noen kunder skal være berørt av feil

Om du kjenner til noen så kan du finne nyttig informasjon på vår side

 " Når feil oppstår".

(16.9.2016)
Årsmøte 2016 ble avholdt den 7. juni


Sakspapirer og protokoll finner du her
                      Eldre hendelser finner du under Feil/Driftstans/Arkiv Drift