Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.


Vakttlf.nr. er nå det samme som til sentralbordet: 69 28 75 80


BRUK AV HAGESLANGE, VANNING m.m.Oppdatering 10.juli 

Magasinene ble fulle i løpet av natta slik at vi opphører restriksjonene på vanning/bruk av hageslange inntil videre, Blir forbruket for stort eller driftsproblemer oppstår  innføres restriksjoner igjen med øyeblikkelig virkning. Og det vil bare bli annonsert på vår   hjemmeside så skal du bruke slange må du sjekke vår hjemmeside først. Dette for å sikre at vi alle får vann.
  OPPDATERING 9.juli 2016

Øyeblikkelig vanningsforbud, Har vært to strømbrudd på produksjonsanlegget (Hafslund sitt nett) Vi har lite vann. Vennligst stopp all bruk av hageslange, magasinene synker fort.
Når magasinene er fulle igjen skal vi gi beskjed om at vanning er tillatt igjen

Oppdatert  4. juli 2016 

   Vi gjør et forsøk på å opphøre restriksjonene på vanning/bruk
   av hageslange  inntil videre, Blir forbruket for stort innføres
   restriksjoner igjen. Og det vil bare bli annonsert på vår hjemmeside så skal du
   bruke slange må du sjekke vår hjemmeside først.
Dette for å sikre at vi alle får
   vann.Oppdatert  24. juni 2016 
   
    Det ble innført vanningsforbud
da det totale
        vannforbruket ble for stort
.

        Men.....  trykk på  "Les mer"- knappen 


     

Les mer (24.6.2016)
Årsmøte 2016 ble avholdt den 7. juni


Sakspapirer og protokoll finner du her


Det er ukjent for oss at noen kunder skal være berørt av feil

Om du kjenner til noen så kan du finne nyttig informasjon på vår side

 " Når feil oppstår"

(27.8.2015)


                      Eldre hendelser finner du under Feil/Driftstans/Arkiv Drift