Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.


Vakttlf.nr. er nå det samme som til sentralbordet: 69 28 75 80Augerød I - IV uten vann

Onsdag den 24.01.2018 ca. kl 8.30 til 16:00 blir kunder på feltet Augerød 1-4 uten vann
Trykk her for kart.

Berørte kunder er varslet med brev.

Kunder blir uten vann grunnet vi skal opprette en reservepumpe løsning på Texnes vanntårn og må i den forbindelse omgjøre litt rør og pumper. Dette er et forarbeide til om 3 uker, hvor vi skal utskifte store dele i vanntårnet med nye pumper, styring osv. 

Men minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det også kan være klorsmak og luft i rørene, mer om det her.  Svar fra laboratoriet kommer lørdag.  

Hjemmesiden vil bli oppdatert løpende som tiltak blir ferdig.

(19.1.2018)
Turulia og kunder mellom Ven og Folkestad gård uten vann

Oppdatering 19/1-18 kl. 11:52

Vi har fått svar på vannprøvene etter jobben på onsdag, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. Derfor OPPHEVES KOKEPÅBUDET for alle som har vært berørt av dette. Det gjelder hele området fra Turulia, Folkestad, Kasper og Kure.

Les mer (11.1.2018)
Det er ukjent for oss at noen kunder skal være berørt av feil

Om du kjenner til noen så kan du finne nyttig informasjon på vår side

 " Når feil oppstår".


Fledsbergveien og Vensåsen krysset
Vi ser oss nå ferdige med rør-omleggingen for Fledsbergveien og Vensåsen og takker for deres tålmodighet og de som har hatt interesse i å følge med i hva vi jobber med.
Les mer (13.11.2017)
Ny hovedledning mellom Texnes og Dammyr

Våler Vannverk SA har valgt å legge en ny hovedledning, for å sørge for bedre leveringssikkerhet i fremtiden. For at dere kan følge med i fremdriften og hva som er gjort/vil bli gjort, har vi valgt å dele opp områdene i 2 prosjekter, så er det lettere å sette seg inn i de enkelte gjøremål. De enkelte prosjekter vil bli oppdatert på vår hjemmeside, hvor vi henviser til fremdriften i de enkelte prosjekter. Ved hvert prosjekt er det vedlagt et bilde, som viser hvilke områder, og hvem som er berørte av prosjektene.


Les mer (26.6.2017)
Årsmøte 2017 avholdes 13. juni kl. 19:00, på Herredshuset

For de som ønsker å fremme saker til årsmøte så er fristen 10 april, mer om det finnes her

Sakspapirer og protokoll er/vil etter hver bli lagt ut her
                      Eldre hendelser finner du under Feil/Driftstans/Arkiv Drift