Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.


Vakttlf.nr. er nå det samme som til sentralbordet: 69 28 75 80


Utskiftning av endekum ved Bjørnerødveien, onsdag 14. desember

Vi skal foreta utskiftning av en endekum på jordet mellom Bjørnerødveien og Botnerveien, og de som blir berørt er blitt varslet med brev, som også viser et kart med markert område over de berørte. 
 
Vannet stenges den 14. Desember ca. kl. 08:30, og kan forventes tilbake ca. 18:00. 

Men vi opplever noen ganger at det oppstår uforutsette ting som medfører at det tar lengre tid enn vi har forutsatt. Så en bør være forberedt på at det kan gå flere timer med til å ferdigstille jobben enn det vi har antydet. Så følg derfor med på denne siden, som oppdateres under arbeidets gang.

Jobben medfører at rørene må kappes og forurensning kan komme inn i rørene i fbm. det arbeidet. Etter utført jobb vil rørene bli kloret, og vi vil ta vannprøver noen steder. Disse leveres inn til et godkjent laboratorium som analyserer vannkvaliteten, så inntil godkjente prøveresultater foreligger innføres det KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her. Så fort svarene foreligger vil vi oppdatere denne siden.

Om det oppstår problemer etter at vannet er tilbake, se her.


(08.12.2016)
7. desember. Gjelder abonnentene vest for Folkestad (se kart under)


Vi har en kum hvor det siver oljeholdig vann inn i. Alt tyder på at ingen ting er kommet inn i rørene våre, slik at vi antar at vannet fortsatt er trygt å bruke. Se kart her.

Skulle vi miste vanntrykket er det teoretisk mulig at forurenset vann kan komme inn i våre vannrør. Derfor varsler i tilfelle det skulle skje. Ser du olje eller kjenner oljelukt så kontakt oss omgående.

Kummen det gjelder er nå tom, men om det kommer mer inn her vet vi ikke. Vi overvåker videre. Kommunen er i gang med å finne kilden. Videre oppdateringer vil du få på denne siden.


(07.12.2016)
STYRET INVITERER TIL MEDLEMSMØTE 11. JANUAR 2017


Alle
andelseiere (kundene) i Våler vannverket inviteres av styret til et medlemsmøte på Herredshuset 11. januar 2017 kl 19:00

Vi tar gjerne imot temaer du ønsker belyst på tlf 69287580 eller post@vaalervannverk.no 

Aktuelle temaer kan være:

  • Hva vil det si at jeg er andelseier (rettigheter og plikter)
  • Hva er et Samvirkeforetak,
  • Hvor sikkert er vannet jeg får i springen,
  • Hvilke utfordringer er det på kort og lang sikt med nettet (rehabiliteringer og nybygg)
  • o.l. 

Det vil bli satt av tid til å stille spørsmål også i løpet av kvelden.

Mer om programmet vil bli lagt ut på denne siden etter hvert

                                                   Jens-Edv. Wastvedt
                                                           Styreleder


(31.10.2016)
Det er ukjent for oss at noen kunder skal være berørt av feil

Om du kjenner til noen så kan du finne nyttig informasjon på vår side

 " Når feil oppstår".

(28.10.2016)
Avslutning av spyling av hovedledningen 2016

Vi i Våler Vannverk avsluttet spylingen av vår hovedledning 14/10-2016.

For å sikre den beste kvalitet av vannet vil vi oppfordre alle som har filtre, om å bytte det til et nytt. Dette medfører at man blir kvitt gammel skitt og humus, og dermed unngår dårlig vann og farge. Brukes kran med perlator (sil), skru av denne for å fjerne små "stein" som vil tetne og medføre mindre vann og dårligere trykk. Les meg om dette her.

(19.10.2016)
Årsmøte 2016 ble avholdt den 7. juni


Sakspapirer og protokoll finner du her
                      Eldre hendelser finner du under Feil/Driftstans/Arkiv Drift