Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.


Vakttlf.nr. er nå det samme som til sentralbordet: 69 28 75 80Strømbrudd i Våler og Svinndal
Oppdatering 11/8-18 kl 15.30
Bråtebygda skal nå ha vann

Oppdatering 11/8-18 kl 15.30
Flere kunder i Svinndal/Bråtebygda/Lunder område har fortsatt ikke vann og der jobbes på en løsning inntil strømmen er tilbake. Alle som mangler vann kan hente fra Elvebakken pumpestasjon på Fosseberget.


Les mer (10.8.2018)
VANNINGSFORBUD OPPHØRER

Vi har fått ordnet vannleveransene slik at nå kan alle få lov til å vanne under disse forutsetningene

(30.7.2018)
Lekkasje, vannet stengt ved Kjernsrød gartneri

 KOKEPÅBUD   ER OPPHØRT , MOTTATT BEKREFTELSE PÅ AT VANNET KAN DRIKKES
 OPPDATERING 27 JULI 2018  

kl 14:40

Spyling er igang og vil kunne ta tid, kan hende noen vil oppleve noe redusert trykk mens spyling pågår

 kl 13:15

Det var en gammel skjøt som hadde sprukket,  skjøten er nå reparert og kloring /desinfisering pågår
STERK KLOR så TAPP IKKE VANN NÅ

Vi kommer tilbake med ny oppdatering innen kl 15:00. ER vi ferdige før så legger vi ut ny oppdatering tidligere

HUSK KOKEPÅBUD FREM TIL VI MELDER AT VI HAR DRIKKEVANNSKVALITET (søndag eller mandag vil det bli)


Les mer (26.7.2018)
Noen kunder på Texneslia blir uten vann
Oppdatering 12/7 kl 10:40
Lekkasjen som vi har funnet viste seg å være hagevanning. 
Ansvarlige er kontaktet
Dette medfører Ikke kokepåbud


Les mer (11.7.2018)
Ny hovedledning mellom Texnes og Dammyr

Oppdatering 28/05-2018
I løpet av juni og juli vil Knut Bjerke AS starte opp igjen og ferdiggjøre veie og grøfter. 

Delprosjekt 1: Her vil den nye G/S-sti bli ferdigstilt med komplette grøfter og asfaltering. Bommen fra den tidligere vei vil bli oppstilt igjen. Koplingen mellom vannverkets vei og den gamle del av G/S-sti vil bli fjernet, så det kun er den nye vei del, som vil værende aktiv etter dette. Krysset vil da også bli asfaltert på ny. 

Mellom delprosjekt 1 og 2: Krysset som forbinder G/S-sti med Texnesstubben og Texnestoppen vil bli asfaltert på ny og rettet kanter.

Delprosjekt 2: Parkeringsplassen ved Våk skole vil bli asfaltert på ny, hvor tilhørende striper vil bli markert opp igjen. De vil her også få ny kantsetning og planert litt ut med ny jord rundt plassen. 


Les mer (28.5.2018)
Årsmøte 2018 avholdes 12. juni kl. 19:00, på Herredshuset

På grunn av datafeil ved utsendelse av fakturaene for 1. halvår, har ikke innkallingen til årsmøte blitt sendt ut sammen denne fakturaen. Noen få kunder har mottatt innkallingen sammen med fakturaen.
Innkallingen vil bli sendt i eget brev i løpet av uke 19 ihht til vedtektene.


Innkalling, sakspapirer og protokoll er/blir lagt ut her

(04.5.2018)
FALSKE E-POSTER "Fra AutoInvoice"

Fra vår leverandør (AutoInvoice) som produserer og sender ut fakturaer er det kommet denne advarselen om faske E-poster som ber kunder om å bekrete kontoen sin.

I
kke gjør det, men les dette fra Visma/AutoInvoice om hva du bør gjøre
(20.4.2018)
Informasjon til de private vannforsyningssystemene (brønn e.l.)


Innen 1. juli 2018 skal alle drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder for alle typer kilder, også brønner og tjern.

Det er brønneiers ansvar å registrere. Kravet er nytt og helt sikkert ukjent for mange brønneiere. Kommunene bør derfor bidra med informasjon til innbyggerne.

Du finner det du trenger på Mattilsynets hjemmeside.


(09.4.2018)
Våler Vannverk flytter kontoret.
I perioden 14-16/3-18 flytter vi til Vadbakken 6, og det kan medføre at vi er litt utilgjengelig i perioder. 
(14.3.2018)
Det er ukjent for oss at noen kunder skal være berørt av feil

Om du kjenner til noen så kan du finne nyttig informasjon på vår side

 " Når feil oppstår".
                      Eldre hendelser finner du under Feil/Driftstans/Arkiv Drift