Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.


Vakttlf.nr. er nå det samme som til sentralbordet: 69 28 75 80


Det er ukjent for oss at noen kunder skal være berørt av feil

Om du kjenner til noen så kan du finne nyttig informasjon på vår side

 " Når feil oppstår".

(31.1.2017)
STYRET INVITERER TIL MEDLEMSMØTE 11. JANUAR 2017

1.   Åpning

2.   Hva er et samvirkeforetak

3.   Vedtektene

4.   Litt om vannforsyningen i Våler, nett, tiltak, osv

5.   Hvordan kontrolleres vannkvaliteten

6.   Innkomne forslag til diskusjon/ spørsmål  (se lengst ned under "mer"-knappen hva som er kommer inn av ønsker)

7.   Ordet er fritt


Alle
andelseiere (kundene) i Våler vannverket inviteres av styret til et medlemsmøte på Herredshuset 11. januar 2017 kl 19:00


Les mer (09.1.2017)
Årsmøte 2016 ble avholdt den 7. juni


Sakspapirer og protokoll finner du her
                      Eldre hendelser finner du under Feil/Driftstans/Arkiv Drift