Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.


Vakttlf.nr. er nå det samme som til sentralbordet: 69 28 75 80Lekkasje på hovedforsyning ved Nordbybråten
Oppdatering Lørdag 18/8 kl 13:30
Vannprøver forventes tirsdag - Kokepåbud inntil da

Oppdatering Lørdag 18/8 kl 09:45
Kokepåbud gjeller kun de som er berørt av lekkasjen, som har mistet vannet. 
De har derved fått SMS 
Kart er vedlagt her

OPPDATERING Fredag 17/8 kl 22:00
KOKEPÅBUD er blitt innført inntil godkjente vannprøver forelegger 
Alle burde nå ha vann igjen unntatt Ødegårdveien. Kunder på Ødegårdveien er blitt varslet hvor de kan hente vann inntil lekkasje er utbedret.Les mer (17.8.2018)
SPYLING AV HOVEDLEDNINGENE STARTER 20/8-18 OG INNTIL ALT ER BLITT SPYLET

Hvor vi jobber de nærmeste dagene vises i tabellen som du finner under "Les mer" - knappen.Hvor vi er ferdige oppdateres også i samme tabell.


Hvor mye vi rekker hver dag er avhengig av hvor mye humus som er i rørene. Er det mye vil vannmagasinene fortere gå tomme, og vi må stoppe i god tid før det skjer.

Under spylingen kan trykkforholdende variere noe, og enkelte vil også kunne oppleve at vannet blir borte i kortere perioder. Etter spylingen kan det være luft i rørene, og vannet kan bli brunt. Dette kan bedres ved at den enkelte kunde åpner en vannkran og lar den stå å renne en kort periode (15 min). Hjelper ikke det, så ring oss på 69 28 75 80.

Når den enkelte har spylet sin private stikkledning, oppfordres det til å rense silhoder og evt. filter.

Oppdatert: (17.08.2018)


Evt. spørsmål ta kontakt med oss på
E-post: post@vaalervannverk.no
Tlf. 69 28 75 80 døgnåpent
   

Eventuelle endringer vil kun bli annonsert her på vår hjemmeside, så endringer må forventes.Les mer (17.8.2018)
VANNINGSFORBUD OPPHØRER

Vi har fått ordnet vannleveransene slik at nå kan alle få lov til å vanne under disse forutsetningene

(30.7.2018)
Ny hovedledning mellom Texnes og Dammyr

Oppdatering 28/05-2018
I løpet av juni og juli vil Knut Bjerke AS starte opp igjen og ferdiggjøre veie og grøfter. 

Delprosjekt 1: Her vil den nye G/S-sti bli ferdigstilt med komplette grøfter og asfaltering. Bommen fra den tidligere vei vil bli oppstilt igjen. Koplingen mellom vannverkets vei og den gamle del av G/S-sti vil bli fjernet, så det kun er den nye vei del, som vil værende aktiv etter dette. Krysset vil da også bli asfaltert på ny. 

Mellom delprosjekt 1 og 2: Krysset som forbinder G/S-sti med Texnesstubben og Texnestoppen vil bli asfaltert på ny og rettet kanter.

Delprosjekt 2: Parkeringsplassen ved Våk skole vil bli asfaltert på ny, hvor tilhørende striper vil bli markert opp igjen. De vil her også få ny kantsetning og planert litt ut med ny jord rundt plassen. 


Les mer (28.5.2018)
Årsmøte 2018 avholdes 12. juni kl. 19:00, på Herredshuset

På grunn av datafeil ved utsendelse av fakturaene for 1. halvår, har ikke innkallingen til årsmøte blitt sendt ut sammen denne fakturaen. Noen få kunder har mottatt innkallingen sammen med fakturaen.
Innkallingen vil bli sendt i eget brev i løpet av uke 19 ihht til vedtektene.


Innkalling, sakspapirer og protokoll er/blir lagt ut her

(04.5.2018)
FALSKE E-POSTER "Fra AutoInvoice"

Fra vår leverandør (AutoInvoice) som produserer og sender ut fakturaer er det kommet denne advarselen om faske E-poster som ber kunder om å bekrete kontoen sin.

I
kke gjør det, men les dette fra Visma/AutoInvoice om hva du bør gjøre
(20.4.2018)
Informasjon til de private vannforsyningssystemene (brønn e.l.)


Innen 1. juli 2018 skal alle drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder for alle typer kilder, også brønner og tjern.

Det er brønneiers ansvar å registrere. Kravet er nytt og helt sikkert ukjent for mange brønneiere. Kommunene bør derfor bidra med informasjon til innbyggerne.

Du finner det du trenger på Mattilsynets hjemmeside.


(09.4.2018)
Våler Vannverk flytter kontoret.
I perioden 14-16/3-18 flytter vi til Vadbakken 6, og det kan medføre at vi er litt utilgjengelig i perioder. 
(14.3.2018)
Det er ukjent for oss at noen kunder skal være berørt av feil

Om du kjenner til noen så kan du finne nyttig informasjon på vår side

 " Når feil oppstår".
                      Eldre hendelser finner du under Feil/Driftstans/Arkiv Drift