Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.


Vakttlf.nr. er nå det samme som til sentralbordet: 69 28 75 80ALLE KOKEPÅBUD OPPHØRES !!!

DET HAR VÆRT MANGE OMRÅDER SOM HAR FÅTT KOKEPÅBUD. VI HAR FÅTT SVAR PÅ ALLE PRØVER NÅ OG ALLE ER GODKJENTE.

INGEN I VÅRT FORSYNINGSOMRÅDET TRENGER Å KOKE VANNET LENGER

ØNSKER ALLE VÅRE KUNDER EN RIKTIG GOD HELG

(21.10.2017)
Oppsummering etter siste ukes (nr 42) hendelser

SMS VARSLING: 

Dette systemet er under opparbeidelse og vi jobber for tiden med å legge inn alle kundene i registeret vår, pr. dags dato har ca halvparten av kundene registrert med telefon nr. Derfor hadde vi i går valget mellom
  1. la  de vi hadde telefonnr. til få SMS(ca 450 stk)
  2. eller la ingen få SMS i det hele tatt.

Hensikten med SMS varslingen er først og fremst å varsle kunden om at noe er galt. Det blir for tidkrevende og gå ut med all informasjon på alle de forskjellige informasjonskanalene som finnes.  Derfor har vi valgt å varsle med SMS når det må hurtige beskjeder ut om at kunden finner mer info på vår hjemmeside.

Var du berørt og ikke fikk SMS så send en e-post til SMS@vaalervannverk.no med ditt navn, adresse, telefon nummer. Tar du med kundenummer (står over navnet dit på faturanen du mottar i disse dager) så gjør du jobben vår med å registrere dette enklere for oss.

Facebook og andre sosiale medier

Vannverket bruker ikke sosiale medier som kommunikasjonsform da ansatte har ikke tid til å følge med på sosiale medier i arbeidstiden som vil kreve alt for mye tid. Derfor kommenterer vi normalt ikke det som f.eks. skrives på Facbook og andre medier.


VI BLIR GLADE OM DU
  HJELPER OSS I Å BLI BEDRE
Men da må du ta kontakt med oss på  Post@vaalervannverk.no. eller ring 69287580. Vi lover at vi vil vurdere det du skriver og gi deg en tilbakemelding på det.

Generelt i en feilsituasjon

Når en feil intreffer blir det veldig hektisk, telefonen kan gløde til vi får sendt ut en SMS og lagt ut noe på vår hjemmeside. Vi skal ved hjelp av telefonen og overvåkningssystemet prøve å analysere oss frem til hvor og hva som kan være årsaken til feilen. I en stressen situasjon kan SMS'ene /  hjemmesidene en gang i mellom bli litt utydelige mangelfulle i en hektisk periode.  I så fall ring oss !! på 69 28 75 80 så får du det beste svaret vi kan gi deg. Samtidig får vi anledningen til å rette som kan være til hjelp for andre også.

Mer om feilsituasjon se vår side "Når feil oppstår"VANNET BLIR / ER BORTE PÅ TURULIA FOLKESTAD, KURE OG KASPER

Oppdatering fredag 20/10 2017 kl 11:40

Vannprøver viser at alt er bra. Herved oppheves kokepåbudet

Les mer
Bråtebygda kum utskiftning
OPPDATERING LØRDAG 21/10 2017 KL 11:55

Da har vi nettopp mottatt melding fra laboratoriet om at vannprøvene fra strekning Lunderveien 482 mot 281  også er i orden og kokebudet oppheves


Oppdatering fredag 20/10 2017 kl. 12:00

Vannprøver på strekningen Fosseberget til Lunderveien 495 viser bra prøver. Dermed oppheves kokepåbudet på denne strekningen.

OBS: Strekning Lunderveien 482 mot 281 er unner analyse og vil bli klar i morgen 21/10 2017. Prøvene var ikke klar og tar noe lenger tid å analysere enn først antatt.

Minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det kan være klorsmak, brunt vann og luft i rørene. se her.   

Oppdatering torsdag 19/10 2017 kl. 16:00

Jobben som er utført har denne status:

- Vi har et gjenstående jobb med rehabilitering av en kum vet Bjørkelia. Vi fikk ikke utført oppdraget ettersom det har regnet en god stund på natt og det var ikke mulig å kjøre ute på jorde. 

- Vi har et gjenstående jobb i å flytte en stikkledning til ny kum sør om Sukke. Dette ble ikke gjort denne omgangen grunnet for vanskelig å kjøre og grave ute på jorde og nær bekk.

Begge jobb vil bli utført til vinter hvor det enten har vært uten regn i mange dager eller frosten har inntruffet og gjort jordene hårde, så det er enkelt å kjøre der. 

Les mer (16.10.2017)
Fledsbergveien

I forbindelse med oppgradering av Fledsbergveien har Våler Vannverk SA valgt å omgjøre stikkledninger og forny hovedledningen fra pumpehuset og gjennom veien. Dette er forberedelsene til den dagen vi velger å utskifte store traser. 

Omlegging av stikkledninger og rehabilitering av hovedledningen vil skje mellom den 23/10. og 03/11. oktober. De som vil bli berørt av omgjøringen vil bli varslet muntlig en dag i forveien det skjer og er tilfellet at folk ikke er hjemme da vil vi legge et brev om at der blir en kort vannstans og spyling anbefales.
     
NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet, og kanskje litt brunt vann fra egen stikkledning, led mer om det her     

(26.9.2017)
Ny hovedledning mellom Texnes og Dammyr

Våler Vannverk SA har valgt å legge en ny hovedledning, for å sørge for bedre leveringssikkerhet i fremtiden. For at dere kan følge med i fremdriften og hva som er gjort/vil bli gjort, har vi valgt å dele opp områdene i 2 prosjekter, så er det lettere å sette seg inn i de enkelte gjøremål. De enkelte prosjekter vil bli oppdatert på vår hjemmeside, hvor vi henviser til fremdriften i de enkelte prosjekter. Ved hvert prosjekt er det vedlagt et bilde, som viser hvilke områder, og hvem som er berørte av prosjektene.


Les mer (26.6.2017)
Årsmøte 2017 avholdes 13. juni kl. 19:00, på Herredshuset

For de som ønsker å fremme saker til årsmøte så er fristen 10 april, mer om det finnes her

Sakspapirer og protokoll er/vil etter hver bli lagt ut her


Det er ukjent for oss at noen kunder skal være berørt av feil

Om du kjenner til noen så kan du finne nyttig informasjon på vår side

 " Når feil oppstår".

(18.4.2017)


                      Eldre hendelser finner du under Feil/Driftstans/Arkiv Drift