Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.


Vakttlf.nr. er nå det samme som til sentralbordet: 69 28 75 80Årsmøte 2017 avholdes 13. juni kl. 19:00, på Herredshuset

For de som ønsker å fremme saker til årsmøte så er fristen 10 april, mer om det finnes her

Sakspapirer og protokoll er/vil etter hver bli lagt ut her


Det er ukjent for oss at noen kunder skal være berørt av feil

Om du kjenner til noen så kan du finne nyttig informasjon på vår side

 " Når feil oppstår".

(18.4.2017)
Lekkasje mellom Skjønnerød og Fosseberget
OPPDATERING 18/4 
Situasjonen har normalisert seg, så vi antar at det var stort forbruk en kort periode. Vi følger ekstra godt med videre noen dager. 


16/4 2017 
Vi mistenker at det er en lekkasje på denne strekningen. Vi vil prøve å til å se an til i morgen (2 påskedag) hvordan det utvikler seg. Om situasjonen forblir stabilt vil vi starte feilretting tirsdag formiddag ellers må vi ta det  med en gang situasjonen endrer seg. Feilen er ikke funnet

Det er våre kunder på strekningen Skjønnerødtårnet til veikrysset ved kloakkrensestasjonen ved Fosseberget som vil bli berørt mens vi leter (dvs. at de som bor på feltene Fosseberget og Sæby IKKE blir berørt) .

De kundene som blir berørt  vil kunne bli uten vann over kortere tid (30 min), enkelte kan bli uten vann i flere ganger i f.m. at vi leter. 

Siden vil bli oppdatert om vi går igang med å lete før tirsdag.Rehabilitering av hovedledning i Fosseberget

 
Våler Vannverk SA har valgt å rehabilitere en del hovedledningsstrekninger, for å sørge for bedre leveringssikkerhet i fremtiden. For at dere kan følge med i fremdriften og hva som er gjort/vil bli gjort, har vi valgt å dele opp områdene i 4 prosjekter, så er det lettere å sette seg inn i de enkelte gjøremål. De enkelte prosjekter vil bli oppdatert på vår hjemmeside, hvor vi henviser til fremdriften i de enkelte prosjekter. Ved hvert prosjekt er det vedlagt et bilde, som viser hvilke områder, og hvem som er berørte av prosjektene.Les mer (06.3.2017)


                      Eldre hendelser finner du under Feil/Driftstans/Arkiv Drift